www.som360.org/ca
8h amb...

Educar per empoderar

8:15 - Reunió d’equip

Comencem la nostra jornada amb una reunió de l'equip multidisciplinar per revisar aspectes del funcionament del servei i els programes d'atenció que desenvolupem. Aquestes reunions ens permeten coordinar-nos amb la resta de professionals i aportar la nostra visió professional al camí de la recuperació de joves i adolescents que atenem.

09:30 - Temps per a l'acompanyament personalitzat

La nostra funció és ajudar aquests joves amb trastorns de salut mental a valorar les seves capacitats personals, a empoderar-se i treballar la resiliència perquè puguin suportar les situacions que han d'afrontar a la seva vida quotidiana. Els acompanyem de forma personalitzada en el descobriment d'ells mateixos i d'aquelles activitats i vincles amb el seu entorn que els aportin valor i benestar. En aquest camí col·laborem amb altres professionals amb la mateixa finalitat: docents, serveis socials, recursos de lleure, etc., així com amb la família i l'entorn directe. Per nosaltres és molt important treballar la vinculació i la proximitat amb cada persona.

Cada persona necessita recursos diferents, per això valorem cada cas i proposem diferents intervencions que poden ser individuals, grupals o comunitàries. A l'atenció individual, a la qual dediquem 45 minuts, aprofundim en temes com els hàbits saludables, el temps d'oci, les rutines o la cerca de recursos comunitaris adequats. Al final, l'objectiu és que els joves i adolescents puguin ser els protagonistes del seu canvi, que prenguin decisions conscients sobre el seu futur, podent triar i fent-se preguntes per generar canvis.

12:00 - Acompanyar des del domicili

A l'atenció comunitària no hi ha un horari específic, sinó que ens adaptem a les necessitats de cada persona al llarg del dia. Es tracta d'una intervenció pensada per a aquells joves que tenen dificultats per acudir al CSMIJ per la gravetat del trastorn mateix. A l'hora de proposar recursos adequats a cada persona, intervenir al domicili i directament amb les famílies, permet als educadors socials comptar amb una informació privilegiada. Aquesta manera de treballar és un canvi de paradigma en l'atenció a salut mental, amb la persona realment al centre de la nostra intervenció i al seu entorn natural. Un espai on són ells els que et donen permís per entrar i que ens permet identificar situacions que no veuríem en l'atenció ambulatòria. Aquesta relació crea un vincle molt potent amb ells i les seves famílies

15:00 - Dinamització de grups

L’equip d’educació social ens encarreguem de gestionar i dinamitzar grups on els nois i noies poden evolucionar en el seu procés de recuperació. Actualment tenim 15 grups oberts, alguns específics de temes com ara els trastorns de la conducta alimentària, els trastorns de l'espectre de l'autisme, la fòbia social o el consum de tòxics, entre d'altres. L'assistència al grup els ajuda a enfortir-se socialment en un espai segur, una evolució en les habilitats socials que poden reconèixer ells mateixos quan es tanca un grup

17:00 - Espai per registrar i avaluar

Totes les intervencions que realitzem queden registrades a les històries clíniques dels joves, però també trobem temps per poder valorar com a equip les estratègies utilitzades i per coordinar el traspàs de casos amb altres professionals, com les referents de psiquiatria i psicologia.

Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 13 de maig de 2022
Darrera modificació 20 de juny de 2023