www.som360.org/ca
Tractament

S'ha de medicar una persona amb trastorn de l'espectre de l'autisme?

No totes les persones amb TEA necessiten un tractament farmacològic. No hi ha medicaments que puguin tractar els símptomes principals d'aquest trastorn, però si que hi ha fàrmacs que ajuden a controlar alguns símptomes relacionats. Per exemple, la medicació pot disminuir els problemes d'atenció, les alteracions en l'estat d'ànim, les convulsions o la impulsivitat.