www.som360.org/ca
Prestacions econòmiques

Tinc dret a algun certificat de discapacitat o alguna ajuda?

La valoració del grau de discapacitat es realitza mitjançant un enfocament biopsicosocial. Qualsevol persona que tingui una situació mèdica o psicològica que pugui afectar el seu desenvolupament en igualtat de condicions pot sol·licitar una valoració del seu grau de discapacitat. En funció del grau atorgat, tindrà dret a unes restacions o a unes altres.