www.som360.org/ca
Trastorns de l'aprenentatge

És normal que el meu fill tingui més d'un trastorn de l'aprenentatge?

Entre un 25 i un 40% dels casos, el trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) és comòrbid a la dislèxia; d'altra banda, el trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) i la dislèxia s'associen en un 31-36% o una discalcúlia i una dislèxia en un 11-56%. I així, podríem continuar combinant diferents trastorns del neurodesenvolupament.