www.som360.org/ca
TDAH

Què vol dir que una persona té doble excepcionalitat?

Les persones doblement excepcionals són aquelles que presenten altes capacitats intel·lectuals i creatives i un o diversos trastorns limitants, com ara el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), el trastorn de l'espectre autista (TEA) o dificultats d'aprenentatge (dislèxia, disgrafia, discalcúlia, etc.) La detecció d'aquesta condició resulta força complexa tant per l'escassetat d'informació que hi ha sobre això com per la simptomatologia.