www.som360.org/ca
Escola

Com pot ajudar els alumnes amb TDAH l'escola?

Quan un estudiant té un diagnòstic de TDAH, el sistema educatiu té previst que es duguin a terme una sèrie d'adaptacions perquè pugui accedir als continguts escolars. Les adaptacions permeten als estudiants avançar en els seus aprenentatges en tots els nivells educatius, malgrat les dificultats derivades del trastorn.

Aquestes adaptacions inclouen, per exemple, deixar més temps per fer els exàmens o les tasques, situar l'estudiant prop de la pissarra o en un espai on hi hagi poques distraccions, supervisar la seva agenda, oferir la possibilitat de fer exàmens orals, etc. Es tracta d'adaptacions de la metodologia o dels formats utilitzats en l'ensenyament, però no es modifiquen els continguts curriculars.