www.som360.org/ca
Tractament

Les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme necessiten tractament?

La majoria de les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme necessiten algun tractament, que s'haurà d'anar adaptant a les diferents etapes vitals i a les necessitats de cada persona. A causa de l'heterogeneïtat de les persones amb TEA, serà clau poder tenir una avaluació completa per a poder realitzar un pla terapèutic individualitzat. 

És freqüent que en la infància necessitin un tractament logopèdic per a l'àrea del llenguatge. En alguns casos, es requerirà un tractament d'infermeria per a l'alimentació o un tractament psicològic per treballar l'àrea de la interacció i la comunicació social i els temes de conducta.  A més, a vegades també es precisa un tractament farmacològic per controlar alguns símptomes. Pot haver-hi períodes de llarga estabilització on simplement es necessiti algun suport puntual, i períodes de canvis rellevants per a la persona en els quals serà molt important valorar les seves necessitats.