www.som360.org/ca
Prevenció del suïcidi

Quins són els factors de risc del suïcidi juvenil?

Hi ha diversos factors o situacions que poden convertir-se en factors de risc per a alguns joves:

 • Una sensació de desesperança real sobre el futur.
 • Una depressió greu.
 • Un intent previ de suïcidi.
 • Alguna mena de trastorn psiquiàtric.
 • L’abús d’alcohol i drogues.
 • Una baixa autoestima, que pot provocar un sentiment de culpa o vergonya.
 • Una pèrdua o un dol recent d’algú proper.
 • Història familiar de suïcidi.
 • Experimentar un altre suïcidi significatiu (per exemple, un amic o un adult significatiu).
 • Dificultat per mantenir relacions socials o amoroses.
 • Assetjament escolar persistent o rebuig per part dels seus iguals (de la seva mateixa edat).
 • Racisme.
 • Actituds homofòbiques o LGTB-fòbiques.
 • Fàcil accés a drogues, a medicació o a altres mètodes.