www.som360.org/ca
Assetjament escolar

El suïcidi infantil i juvenil està lligat a l'assetjament escolar?

El suïcidi infantil i juvenil, com el dels adults, està lligat al patiment, per tant, a totes aquelles situacions que el provoquen objectivament: assetjament escolar, maltractament físic i psicològic, abusos sexuals, ser testimoni de violència de gènere i un llarg etcètera.

El cas concret de l’assetjament escolar té dues particularitats que val la pena remarcar:

  • La relació de l’assetjament escolar amb el suïcidi és global, és a dir, està lligat al suïcidi tant per part de la persona assetjada com per part de la persona assetjadora.
  • La víctima, sovint, està sotmesa a dos elements que són fonamentals en el suïcidi: el dolor i patiment que generen les agressions o humiliacions i la desvinculació del grup d’iguals, que té una rellevància especial durant l’adolescència.

Tots hem d’estar molt alerta davant una situació d’assetjament escolar i activar els protocols que els centres educatius tenen per atendre aquestes situacions, orientats sobretot a la víctima, però també a l’agressor.