www.som360.org/ca
Família y conducta suicida

Com afecta l'estigma de la conducta suïcida a la família?

Hi ha moltes creences limitants, fruit de l’estigma associat al suïcidi, que no ens permeten portar a terme el nostre rol amb efectivitat. Sovint, la família esdevé el vigilant-responsable i això fa augmentar la seva angoixa i contribueix a incrementar la percepció que la persona en risc és una càrrega per a la seva família o entorn. Si acompanyem una persona que ja ha portat a terme una conducta suïcida, la por a la repetició portarà a l’entorn a una situació d’estrès sostingut, i apareixeran els símptomes relacionats amb l'anomenat estrès de la persona cuidadora:

  • Sentiment de preocupació constant.
  • Sentiment freqüent de cansament.
  • Poca capacitat de concentració per portar a terme les tasques habituals.
  • Pèrdua d’interès en activitats amb les quals es gaudia.
  • Augment de la irritabilitat.
  • Aïllament social produït en moltes ocasions per l’estigma de la conducta suïcida del familiar.
  • Falta de control de la situació, a causa de la mancança de recursos per afrontar la situació.