www.som360.org/ca
Tractament

Quins són els efectes secundaris negatius més comuns dels medicaments antipsicòtics?

Els antipsicòtics, com gairebé tots els medicaments, poden tenir efectes secundaris. No tothom els experimentarà i la seva gravetat variarà en funció de cada persona.

Els efectes secundaris negatius més comuns són els següents:

  • Somnolència/sedació
  • Problemes motors: tremolors, inquietud, rigidesa, lentitud dels moviments, tensió...
  • Increment de la fatiga
  • Increment de les hores de son
  • Indiferència emocional
  • Increment de pes
  • Dificultats de concentració i errors de memòria
  • Pèrdua o disminució del desig sexual
  • Depressió
  • Augment o disminució de la salivació

És important que informis el professional sanitari que t’atén (medicina de família, psiquiatria, infermeria) si experimentes efectes secundaris que resulten especialment problemàtics per a tu. És possible que es pugui canviar el medicament antipsicòtic per un altre amb un perfil d'efectes secundaris que toleris més bé.