www.som360.org/ca
Símptomes

Es poden tenir al·lucinacions o idees delirants sense tenir psicosi?

En els darrers trenta anys, s’ha estudiat si els símptomes de la psicosi poden existir en altres condicions fora del trastorn mental, com s’ha observat en altres trastorns com la depressió. Els resultats indiquen que les experiències psicòtiques són habituals en la població general i la seva presència no està associada necessàriament al fet de tenir un trastorn mental. 

Tenir al·lucinacions o idees delirants és molt més freqüent del que inicialment es pensava. No totes les persones que les tenen han de desenvolupar un trastorn psicòtic. Tot i així, és important observar si aquestes experiències es repeteixen de manera habitual i, sobretot, si provoquen malestar i dificultats en la vida quotidiana. En aquest cas, és molt recomanable buscar ajuda especialitzada, ja que els trastorns psicòtics sovint tenen un bon pronòstic si es tracten de manera precoç.