www.som360.org/ca
Conducta autolesiva

A quina edat sol iniciar-se la conducta autolesiva?

Es disposa de molt poques dades sobre la incidència i la prevalença de les autolesions no suïcides (ANS) abans dels dotze anys, però sí que sabem pels estudis recents que aquesta conducta sol iniciar-se entre els onze i els tretze anys. Aquesta dada s'explica pel fet que els adolescents són una població de gran vulnerabilitat per a incórrer en ANS, sobretot per l'elevada impulsivitat i reactivitat emocional que caracteritza aquesta etapa vital.