www.som360.org/ca

A quina edat es pot identificar el trastorn de l'espectre de l'autisme?

El trastorn de l'espectre de l'autisme es manifesta ja durant els tres primers anys de vida. La detecció precoç és clau per poder iniciar una intervenció d'atenció especialitzada al més aviat possible, que permetrà afavorir el desenvolupament de l'infant i millorar la seva qualitat de vida. 

Alguns senyals d'alerta són:

  • Abans dels 12 mesos: poc contacte ocular i falta d'interès en els jocs interactius simples.
  • Als 12 mesos: absència de balboteig i de gestos per comunicar-se, com ara assenyalar o dir adéu amb la mà.
  • Entre els 12 i els 18 mesos: no respon al nom, no assenyala per demanar alguna cosa i respon de manera inusual davant de determinats estímuls auditius.
  • Als 18 mesos: no diu paraules senzilles.
  • Entre els 18 i els 24 mesos: retard en el desenvolupament del llenguatge, joc repetitiu (alinear objectes, obrir i tancar portes, etc.), escassa imitació de gestos i accions, falta de joc funcional o simbòlic, poc interès a relacionar-se amb altres infants.
  • Als 24 mesos: no diu frases de dues o més paraules de manera espontània.