www.som360.org/ca
Escola

Com pot el professorat ajudar els alumnes amb TEA?

És important que el docent s’adapti a les característiques de l’alumne, però també el context, l’aula i l’assignatura. 

Hi ha estratègies que són útils a l’aula per ajudar els alumnes amb TEA:

  • Asseure l’alumne o alumna a prop del docent.
  • Facilitar-li un lloc de treball que sigui agradable, sense distraccions, amb suficient espai per a treballar.
  • Posar-li un company o companya que l’ajudi amb la comunicació, que sigui un suport.
  • Fer servir materials de suport visual amb imatges o dibuixos que ajudin a entendre el que el professor està explicant. Fins i tot podem anar més enllà i adaptar aquestes imatges o explicacions segons els interessos del nen per captar la seva atenció. Per exemple, si sabem que al nen li agraden els trens o els dinosaures, podem convertir-los en els protagonistes dels nostres exemples a classe (en lloc de dir, un cotxe va a 40km per hora, podem dir que un dinosaure va a 40km per hora).

Cal dir que la majoria de les estratègies que es fan servir amb alumnes amb autisme serveixen i ajuden la resta de l’alumnat, perquè faciliten la comunicació. Al final, és una bona inversió fer aquestes adaptacions perquè se’n beneficia tot el grup.

També hi ha cursos de formació sobre comunicació específics per atendre persones amb TEA:

  • Educatio és una entitat que ofereix cursos de bona qualitat per a docents, familiars, terapeutes, etc.
  • PECS Spain ofereix formacions en comunicació i sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC).
  • Mètode TEACCH com a eina de suport per a la vida (des de l’edat primerenca fins a l’etapa adulta).