www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

En què consisteix el tractament dels trastorns de la conducta alimentària?

El tractament dels trastorns de la conducta alimentària és multidisciplinari i es pot realitzar en diferents nivells d’atenció i amb diversos recursos assistencials (ambulatori, hospital de dia i hospitalització total). En línies generals, és important potenciar el reconeixement de la malaltia per les persones afectades (consciència de problema), motivar-les per seguir el tractament i establir una bona relació o aliança terapèutica