www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Què es pot fer des de l'atenció primària i comunitària quan una persona presenta conductes de risc de TCA?

Els equips d'atenció primària poden dur a terme diferents accions per evitar que aquestes conductes de risc evolucionin fins a un possible trastorn de la conducta alimentària. De fet, és molt recomanable que ho facin si tenen l'oportunitat. Us oferim alguns exemples d'accions que es podrien dur a terme des de primària:

  • Seguiment des de pediatria o medicina familiar per valorar l'evolució de les conductes de risc, explorant no només la pèrdua de pes i l'hàbit alimentari, sinó també l'estat d'ànim, la insatisfacció corporal i aspectes que es refereixen a la família.
  • Valorar la possibilitat de dur a terme un grup per treballar l'autoestima i la imatge corporal per part dels referents de benestar emocional de la zona.
  • Valorar la possibilitat de contactar amb algun recurs de la comunitat (l'escola, un centre juvenil, un centre cívic, etc.) dirigit a la infància, als joves o a les famílies, perquè duguin a terme alguna activitat grupal per treballar també l'autoestima i la imatge corporal.
  • Recomanar a la família que contacti amb alguna associació de la zona, especialitzada en trastorns de la conducta alimentària, perquè els puguin fer seguiment i orientar sobre què han de fer en funció de l'evolució del cas.