www.som360.org/ca
Bulímia nerviosa

Què és la bulímia nerviosa?

La bulímia nerviosa és un trastorn de la conducta alimentària que es caracteritza per episodis d’afartaments, en què la persona ingereix una gran quantitat d’aliments en poc espai de temps, generalment en secret, i amb sensació de pèrdua de control. Les persones afectades intenten compensar els efectes de la sobreingesta mitjançant vòmits autoinduïts, abús de laxants i diürètics, dejuni o exercici físic excessiu.

Com passa amb l’anorèxia nerviosa, les persones amb bulímia nerviosa mostren una preocupació excessiva pel pes, la imatge i la figura corporal, però sense control de la ingesta. Sol ser un trastorn més difícil de detectar, ja que les persones afectades poden presentar un pes normal, baix o sobrepès. Se sol demanar ajuda quan el problema ja està avançat.