www.som360.org/ca
Prevenció del suïcidi

On pot anar per fer activitats i no estar tot el dia a casa?

Un dels factors protectors del suïcidi més importants és la creació d'un entorn relacional per a la persona. Hem d'afavorir la vinculació de la persona a activitats sociabilitzadores i fins i tot a interessos i aficions individuals. Els treballadors socials d'atenció primària solen conèixer els recursos de la comunitat i poden proporcionar informació. Els ajuntaments acostumen a promoure moltes activitats a la comunitat, i altres entitats, com les associacions veïnals o les congregacions religioses, també acostumen a oferir espais de socialització.