www.som360.org/ca
Prevenció del suïcidi

Les persones migrants poden tenir més risc de comportament suïcida?

estudis recents han demostrat que les persones migrants i les minories ètniques poden tenir més risc de comportament suïcida en comparació amb la població general, així com de mort per suïcidi. I els infants i adolescents presenten taxes més altes de trastorns mentals, més risc d'episodis psicòtics i més intents de suïcidi que la població autòctona.

Els factors de risc identificats més específics per al comportament suïcida en població migrada són:

  • L'estrès aculturatiu (aculturació com a procés mitjançant el qual els subjectes adquireixen les actituds, valors, costums, creences i comportaments d'una cultura diferent). 
  • Les barreres de l'idioma.
  • La preocupació per la família al país d'origen i la separació d'ella.
  • La falta d'informació sobre el sistema d'atenció mèdica.
  • La pèrdua d'estatus.
  • La pèrdua de xarxes socials. 

Els intents de suïcidi poden entendre's com el resultat de processos de discriminació, vivències negatives i faltes d'oportunitat.