www.som360.org/ca
Psicosi

Què és l'esquizofrènia?

L’esquizofrènia és un trastorn psicòtic crònic, que pot estar associat a una disfuncionalitat lleu o greu, depenent del cas, que comporta dificultats importants en el funcionament personal i social de les persones que el pateixen. La simptomatologia psicòtica està present en l'esquizofrènia, tot i que millora amb el tractament, però pot passar desapercebuda o ser present de manera molt lleu. Un 1% de la població mundial té aquest trastorn