www.som360.org/ca
Psicosi

Què és un primer episodi psicòtic (PEP)?

Aquest terme fa referència a la primera vegada que una persona experimenta psicosi. El primer episodi psicòtic sol produir-se en l’adolescència o durant els primers anys de l’edat adulta. Aproximadament 3 de cada 100 adults joves experimentaran un episodi psicòtic al llarg de la seva vida.