www.som360.org/ca
Dependència emocional

Hi ha persones que tenen més risc de tenir dependència emocional?

Segons indiquen alguns estudis clínics, els antecedents sociofamiliars de les persones amb dependència emocional podrien actuar com a factors de vulnerabilitat, si han patit o estan patint maltractament emocional o físic en el seu entorn familiar o social, tant per part de familiars directes com de parelles sentimentals.

Un altre factor de risc és que la persona dependent presenti un perfil psicopatològic associat al trastorn de dependència emocional. Com a comorbiditats més freqüents en aquestes persones, hi ha la depressió i l'ansietat, que generalment estan relacionades amb la por a la separació o la pèrdua de la relació i la soledat, i també els trastorns de personalitat i el consum de substàncies. 

A més, alguns autors suggereixen que els comportaments com l'ansietat per separació i la cerca constant d'expressió afectiva per part de la parella poden portar a aquestes persones a experimentar ansietat i sentiments d'inferioritat. 

Alguns trets comuns d'aquestes persones són:

  • Experimenten por a la soledat.
  • Tenen baixa tolerància a la frustració i a l'avorriment,
  • Senten un buit emocional.
  • Tenen desitjos d'autodestrucció i ideació o intents de suïcidi.
  • Tenen baixa autoestima i un autoconcepte negatiu, que no s'ajusta a la realitat.