www.som360.org/ca
Addicció a les noves tecnologies

Com poden les famílies fomentar un ús responsable de les pantalles?

La prevenció passa per promoure actituds i hàbits saludables en les diferents àrees de la vida dels nostres infants i adolescents, i podem començar revisant el nostre funcionament com a referents.

Algunes recomanacions bàsiques són:

  • Ser models: els infants aprenen, principalment, per imitació. Hem de fer un ús responsable de les tecnologies de la informació, comunicar-nos, que ens vegin gaudir d'altres activitats.
  • Establir normes clares per a regular l'ús de les pantalles en funció de l'edat. 
  • Passar temps en família: promoure temps d'oci sense pantalles millorarà la cohesió familiar i suposa un factor protector de salut general (activitat física, cultural o social).
  • Mantenir-nos al dia de les tecnologies de la informació de qualitat ens acostarà a ells i ens ajudarà a conèixer-ne millor els riscos i les potencialitats.
  • Fomentar el diàleg i l'esperit crític (ajudar a pensar).
  • Una detecció ràpida que «alguna cosa va malament» ajudarà a parar l'espiral negativa i a reconduir la situació. 
  • Traslladant-los la nostra preocupació d'una manera senzilla podem ajudar-los a autoobservar-se i desenvolupar un pensament crític que els permeti fer un ús saludable de les tecnologies.