www.som360.org/ca
Noves tecnologies

Quina diferència hi ha entre abús i addicció?

En l'abús hi ha algunes conseqüències, principalment escolars, relacionals i familiars, però es manté l'ajust en el funcionament diari, i pot remetre de manera espontània en notar conseqüències negatives. L'exemple típic seria l'augment en l'ús de pantalles que es dona en rebre un regal tecnològic per Nadal. En una addicció, en canvi, aquest ús passa a ser prioritari i s'associa a conseqüències greus per al subjecte i el seu entorn.

Algunes de les característiques de cadascun dels patrons de conducta són:

Patró lleu: 

 • Excés de temps.
 • Ús en moments inadequats.
 • Oposició severa enfront del límit.

No s'abandonen altres activitats, no estan seriosament compromeses altres esferes de la vida quotidiana.

Patró moderat:

 • Ús de pantalles predominant.
 • Abandanament de les tasques acadèmiques i de les  activitats d'oci o de temps lliure.
 • Descuit dels hàbits de cura personal (higiene, somni, alimentació).
 • Pèrdua de relacions amb amistats i familiars i limitació del cercle social a persones que comparteixen les aficions.
 • Ocultació de la conducta problemàtica.
 • Augment de la irritabilitat o conductes agressives en posar límit al seu comportament.
 • Manifestació de conseqüències negatives objectives.
 • Conducta mantinguda en el temps (més de 6 mesos).

Parlem d'un ús preocupant amb tendència a transformar-se en problemàtic.

Patró greu:

 • Envaeix totes les esferes de la vida.
 • És l'única activitat que proporciona plaer a la persona afectada, i el seu ús disminueix el malestar que presenta.
 • Irritabilitat o conductes agressives en posar límit al seu comportament.
 • Menteix o oculta la conducta problemàtica de manera reiterada.
 • Les conseqüències negatives són greus en relació amb l'adolescent i el seu entorn.
 • Hi ha abandó de les activitats d'oci, de responsabilitats, de relacions socials i familiars.
 • Els intents de posar límits a aquesta situació fracassen.
 • Si en l'adolescent predomina la seva identitat virtual sobre la no virtual és un criteri de severitat del problema.
 • La conducta es manté en el temps (més de 12 mesos).

Parlem d'una conducta addictiva.