www.som360.org/ca
Addicció a les noves tecnologies

Hi ha adolescents que tenen més risc de desenvolupar una addicció?

L'adolescència és una etapa de desenvolupament durant la qual la persona pot ser especialment vulnerable a tenir conductes de risc, i una d'elles pot ser l'ús problemàtic o l'addicció a les pantalles. Conductes que es resoldran de manera més o menys adequada depenent de diversos factors. Alguns dels aspectes que influeixen en aquesta vulnerabilitat per desenvolupar un ús problemàtic o una addicció a les pantalles són:

Les pròpies característiques evolutives: etapa de construcció  de la identitat, necessitat d'experimentació, d'estimulació permanent, de gratificació immediata, dificultat per tolerar l'avorriment i gestionar les emocions negatives, ampliació de les relacions socials, la necessitat de referents que reforcin les seves particularitats, etc.

El desenvolupament cerebral: caracteritzat per una immaduresa cerebral que comporta una  impulsivitat més gran, sota control de la conducta, de la planificació i de la presa de decisions, una baixa percepció del risc amb una «sensació d'invulnerabilitat».

La facilitat per usar les pantalles, que els proporciona innegables avantatges com l'autonomia, la comunicació, les relacions socials, etc.

L'organització del temps (activitats extraescolars, per exemple).

Els episodis vitals i les oportunitats

El desenvolupament de la personalitat: hi ha certes característiques de personalitat o estats emocionals que augmenten la vulnerabilitat psicològica a l'ús problemàtic o addicció:

  • La impulsivitat.
  • La tendència a experimentar inquietud, irritabilitat, tristesa.
  • La intolerància als estímuls que no causen plaer.
  • Les dificultats per afrontar les dificultats quotidianes.
  • La necessitat constant de tenir noves experiències i d'experimentar noves sensacions (cerca d'emocions intenses, excitació, desinhibició, gust pel risc).
  • La timidesa excessiva, baixa autoestima o insatisfacció personal amb la vida, sentiments de solitud.

Aquestes característiques coincideixen amb el desenvolupament de la personalitat, i, per tant, amb la capacitat per a desenvolupar recursos interns que els permetin superar dificultats i problemes.