www.som360.org/ca
Comorbilitat

Hi ha trastorns associats a les addiccions comportamentals?

S'ha vist que hi ha trastorns mentals que es relacionen més fàcilment amb les addiccions. Alguns trastorns comparteixen vulnerabilitats neurològiques amb les addiccions, com el TDAH, on la impulsivitat característica es relaciona amb més dificultats per a deixar d'usar les pantalles. Hi ha estudis que diuen, per exemple, que fins al 86% dels casos de trastorn per videojocs compliria criteris per a un altre diagnòstic de salut mental. Però les addiccions comportamentals també poden desencadenar altres trastorns o empitjorar-los, com en el cas de la depressió o de l'ansietat social, en què la persona usa l'addicció per a evitar el malestar, però les conseqüències de l'addicció (aïllament social, empitjorament de les àrees vitals importants, etc.) fan que el trastorn sigui més greu. 

Les comorbiditats (patologies que es donen alhora) que trobem de manera més habitual al costat de les addiccions comportamentals són els trastorns afectius, com la depressió; els trastorns d'ansietat (que poden ser més generalitzats o específics, però un dels má freqüents és l'ansietat social o escolar); el TDAH, els trastorns de conducta o el trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA).