www.som360.org/ca
Tractament farmacològic

Per què els fàrmacs poden ajudar les persones amb TDAH?

El TDAH és degut a un defecte dels neurotransmissors (dopamina i noradrenalina) que necessitem perquè funcionin de manera adequada els circuits cerebrals responsables que puguem estar atents, ens autocontrolem i planifiquem les nostres accions.

D'una forma senzilla, podem dir que els medicaments per al TDAH regulen els nivells d'aquests neurotransmissors i, per tant, milloren el funcionament d'aquestes àrees cerebrals que es troben implicades en el TDAH. Els fàrmacs ajuden a «rendibilitzar» tot l'esforç que la persona afectada està fent cada dia per a superar les seves dificultats i, a més, millora el pronòstic a llarg termini.