www.som360.org/ca
Escola

Què necessito perquè l'escola reconegui el meu fill com a alumne amb necessitats específiques de suport educatiu?

És molt important que la familia transmeti tota la informació a l'escola i els doni una còpia de l'informe on s'especifica el diagnòstic de TDAH del seu fill. La col·laboració família-escola és fonamental perquè hi hagi un bon acompanyament a les necessitats d'un alumne de manera personalitzada.

Generalment, l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) serà l'encarregat de valorar si un alumne té necessitats de suport educatiu i, per tant, necessita una atenció educativa diferent de l'ordinària.

Aquest organisme valorarà les necessitats del vostre fill i definirà com s'han d'atendre les seves peculiaritats (si, per exemple, necessita més temps per fer els exàmens, asseure's a primera fila, etc.). Cal tenir present que no tots els alumnes amb un diagnòstic de TDAH tenen necessitats específiques de suport educatiu.

 Neteja