www.som360.org/ca
Tractament farmacològic

Què són els fàrmacs antidepressius?

Són medicacions recomanades per tractar els símptomes de la depressió. Ajuden a millorar l'estat d'ànim i a recuperar una vida normalitzada. Sempre han de ser prescrits per un professional.