www.som360.org/ca
Trastorns depressius

La depressió es manifesta de la mateixa manera en totes les cultures?

La cultura s'entén com aquest tot complex que abasta coneixements, creences, art, moral, dret, costums i totes les capacitats i hàbits adquirits pel subjecte com a membre de la societat. Es transmet de generació en generació a través d'un procés denominat enculturació i no per mecanismes hereditaris. La societat comparteix experiències, memòries, valors i creences com a resultat d'un procés d'enculturació comú.

Encara que la depressió té una component universal, alguns símptomes poden diferir entre les cultures. La cultura influeix en la manera en què s'expressen els símptomes i en com es comuniquen, en les decisions sobre el tractament, en les interaccions entre els equips mèdics i les persones ateses i en les pràctiques professionals. Per això, és necessari desenvolupar instruments i personalitzar els tractaments tenint en compte els símptomes i el factors propis de cada cultura.