www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Com s’ha de comunicar el professorat amb la persona que té un trastorn de la conducta alimentària?

Des del centre educatiu és important respectar la privacitat de les persones que tenen un TCA. En un moment d’alta sensibilitat, com és la presa de consciència de la malaltia o el tractament, cal posar una atenció especial a no senyalar o fer valoracions. Fer comentaris sobre la seva evolució física o emocional, encara que socialment es considerin «positius», poden ferir la seva sensibilitat o afectar negativament. De la mateixa manera, fer preguntes en relació amb el tractament i amb el seu estat pot ser molt incòmode, ja que és quelcom molt íntim, que possiblement està fent en un estat d’ambivalència o en contra de la seva voluntat.

El més recomanable és indicar a la persona afectada on i quan us pot trobar al centre educatiu si necessita parlar amb vosaltres i, fora d’aquest espai, tractar la persona amb naturalitat com a la resta del grup classe.