www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

A quina edat i com s’han d’iniciar les activitats de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària als centres educatius?

Hi ha diverses maneres de dur a terme accions de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària. Generalment, és recomanable fer-ho de manera indirecta, defugint de materials com documentals, pel·lícules o articles que tractin de manera directa els trastorns de la conducta alimentària. Són qüestions molt delicades que és preferible tractar en espais segurs i de la mà de professionals especialitzats.

A l’escola, des de ben petits i de manera transversal, és recomanable treballar les competències comunicatives, personals, digitals i relacionals. Enfortir l’autoestima, la gestió emocional, les habilitats socials i comunicatives i l’esperit crític vers l’ús de les noves tecnologies, les xarxes socials i els mitjans de comunicació, ja que són factors de protecció i prevenció molt rellevants.

Com a docents també cal posar molta atenció al material amb què es treballa. És molt important que hi hagi diversitat corporal en els materials (dossiers, llibres, joguines, pel·lícules, etc.) i que aquesta diversitat estigui representada amb respecte i acceptació. També cal revisar la presència de referents que trenquin amb els estereotips de gènere establerts.