www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Sempre que algú té un trastorn de la conducta alimentària està molt prim?

No. En molts casos l'aparença física de la persona afectada per un trastorn de la conducta alimentària és normal. És a dir, no necessàriament està prima o excessivament prima. Creure erròniament que tothom que té un TCA està prim pot dificultar la detecció d'aquests trastorns.