www.som360.org/ca
Com viure amb…

Com ha de ser l'actitud dels pares amb un infant amb TDAH?

Pot ser que algunes mares i pares pensin que la conducta del seu fill o filla és deliberada per fer-los enfadar i per cridar l'atenció. Per això, és important que des d'un principi puguin entendre què és el TDAH i quines dificultats té associades, per poder assumir tot el que comporta aquest trastorn i evitar així càstigs i culpabilitzacions injustificades.

A més, són importants aspectes com:

  • Reforçar els seus assoliments i les seves virtuts.
  • Mantenir la calma en moments de crisi.
  • Evitar la crítica constant i no caure en la confrontació.
  • Donar-li suport i mostrar-li afecte i comprensió.
  • Ignorar, en la mesura que sigui possible, els seus comportaments negatius.
  • Establir  límits clars i conseqüències.
  • Comunicar-se sempre amb frases en positiu, evitant les frases amb «no».
  • Proporcionar-li un entorn estructurat, amb ordre i rutines. 
  • Potenciar la seva autoestima i ajudar-lo a acceptar les limitacions.