www.som360.org/ca
Escola

El meu fill amb TDAH ha d'anar a una escola especial?

No. El diagnòstic de TDAH no es considera una necessitat educativa especial, sinó una necessitat educativa de suport específic, que ha de ser atesa en un centre educatiu ordinari. Els centres ordinaris tenen recursos per a atendre les necessitats de suport que precisen els alumnes amb TDAH. 

Si un alumne amb TDAH presenta necessitats educatives especials, derivades d'altres trastorns (discapacitat o trastorns greus de la conducta o de la comunicació i del llenguatge), els centres ordinaris poden comptar amb recursos específics com, per exemple, una aula de suport o la figura d'un zelador. 

Un alumne solament hauria de ser escolaritzat en un centre d'educació especial quan les seves necessitats educatives no poden ser ateses en un centre ordinari. En aquests casos, els serveis d'Orientació Educativa i Psicopedagògica l'avaluaran per fer una proposta d'escolarització. Aquest és el cas dels alumnes amb necessitats educatives específiques derivades d'una discapacitat, per exemple.