www.som360.org/ca
Com viure amb…

Com podem reduir l'estrès que suposen les festes nadalenques per als infants amb TEA?

Hi ha diferents estratègies que es poden dur a terme per reduir l’estrès que pot suposar la celebració de les festes nadalenques. Una de las claus és la planificació prèvia i compartida amb els infants amb TEA, de manera que contribueixi a disminuir l’estrès que pot suposar un excés d’estímuls i canvis en la seva rutina diària.

Es pot preparar, per exemple, un calendari visual que reculli les dates assenyalades i els hàbits d’autonomia i rutines. D’aquesta manera, els infants poden anticipar el que passarà cada dia, saber amb qui es relacionaran i recordar quines mesures de seguretat han de seguir. La família més propera, en cas de compartir les dates assenyalades, també poden ajudar amb aspectes logístics o coneixent millor les necessitats concretes de l’infant.