www.som360.org/ca
Totes les respostes

Què podem fer els professionals de la salut, de l'àmbit social i els docents per formar-nos millor en aquest camp i poder detectar i prevenir?

Carme Sánchez Martín
Carme Sánchez Martín
Psicòloga clínica. Centre de Salut Mental d'Adults de Cornellà
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

El més important és formar-se. La majoria de col·legis professionals i diferents departaments públics (sanitaris, educatius i socials) organitzen i imparteixen cursos o formacions per a l'atenció o la prevenció en violències masclistes.

De manera general, l'OMS, per exemple, ha dissenyat el programa d’Atenció per a les dones que han patit violència: programa de formació de les OMS dirigit als prestadors de serveis de salut.

Compartim algunes guies, protocols o manuals que poden servir de pauta:

Estàs veient:
Carme Sánchez Martín
Carme Sánchez Martín
Psicòloga clínica. Centre de Salut Mental d'Adults de Cornellà
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sònia Juan Abarca
Sònia Juan Abarca
Educadora Social. Tècnica d'atenció social en el Centre d'Informació i Recursos per a les dones (CIRD) Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat