www.som360.org/ca
Totes les respostes

Per què les dones amb TEA patim més violència masclista? Tenim dificultats per interpretar les intencions de l'altra persona i als jutjats no es té en compte la nostra condició (el seu llenguatge no verbal no coincideix amb el relat). Què podem fer?

Carme Sánchez Martín
Carme Sánchez Martín
Psicòloga clínica. Centre de Salut Mental d'Adults de Cornellà
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Les persones diagnosticades de trastorn de l'espectre autista (TEA) són més susceptibles de patir assetjament escolar o bullying durant l'etapa escolar. Cal destacar que les nenes i joves queden sovint invisibilitzades perquè els diagnòstics es basen en models masculins. A més, com indiques a la pregunta i com tots els estudis apunten, sou especialment vulnerables davant les diferents formes de violència de gènere (sexual, psicològica, agressions, esterilització forçosa, etc.). És important procurar eines específiques a les nenes, noies i dones diagnosticades de TEA perquè siguin capaces d'identificar conductes abusives i puguin denunciar-les, i proporcionar formació específica al professorat i altres professionals (sanitaris, socials, judicials, policials...) perquè exerceixin de facilitadors de la prevenció i detecció de les violències masclistes i d'acompanyament o suport si són víctimes de qualsevol tipus de violència masclista.

Estàs veient:
Carme Sánchez Martín
Carme Sánchez Martín
Psicòloga clínica. Centre de Salut Mental d'Adults de Cornellà
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sònia Juan Abarca
Sònia Juan Abarca
Educadora Social. Tècnica d'atenció social en el Centre d'Informació i Recursos per a les dones (CIRD) Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat