www.som360.org/ca
Totes les respostes

La manca de corresponsabilitat d'un dels progenitors o tutors és un factor de risc per als nens i nenes?

Sònia Juan Abarca
Sònia Juan Abarca
Educadora Social. Tècnica d'atenció social en el Centre d'Informació i Recursos per a les dones (CIRD) Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Educar es tracta d'un exercici d'igualtat, tant el pare com la mare tenen la mateixa responsabilitat quant al desenvolupament, educació, benestar o salut dels seus fills i filles.

Quan parlem de corresponsabilitat, ens referim al principi pel qual, ambdós pares, visquin junts o separats, puguin participar de forma activa, equitativa i permanent en la criança i l’educació dels seus fills i filles.

La manca de responsabilitat d'un dels progenitors en l'educació i la cura del fill o filla duplica el risc de problemes d'ajust emocional i també conductuals. A Espanya, s'han fet estudis universitaris que sostenen que aquells infants que han tingut una criança en què un dels progenitors ha estat absent han estat proclius a desenvolupar durant la seva infància i joventut més alteracions psicoemocionals.

És per això que la responsabilitat parental compartida mostra avantatges en els diferents àmbits (psicològic i emocional), en comparació amb l'exclusiva per un únic progenitor. També cal destacar, entre altres qüestions, que els progenitors que exerceixen una corresponsabilitat positiva presenten més satisfacció amb la relació que mantenen amb els fills i filles i tenen menys conflicte interparental. A més, les mares experimenten menys estrès i sobrecàrrega per les tasques de criança i en tots dos progenitors la relació genera més sentiments positius i suport emocional.

Estàs veient:
Carme Sánchez Martín
Carme Sánchez Martín
Psicòloga clínica. Centre de Salut Mental d'Adults de Cornellà
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sònia Juan Abarca
Sònia Juan Abarca
Educadora Social. Tècnica d'atenció social en el Centre d'Informació i Recursos per a les dones (CIRD) Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat