www.som360.org/ca
Totes les respostes

Com s'explica la violència entre parelles del mateix sexe o de la dona cap a l'home?

Sònia Juan Abarca
Sònia Juan Abarca
Educadora Social. Tècnica d'atenció social en el Centre d'Informació i Recursos per a les dones (CIRD) Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat

La violència entre parelles del mateix sexe o de la dona cap a l'home no és violència de gènere perquè, per definició, aquesta és la que exerceix un home sobre una dona i perquè rau en la desigualtat de poder històrica entre els dos sexes. Però entre parelles del mateix sexe també hi ha maltractament.

Contextualment, la violència entre parelles del mateix sexe s'anomena violència intragènere.

Encara que l'origen de la violència en parelles homosexuals és diferent, els símptomes són molt semblants als de les dones víctimes de violència de gènere: «Hi ha anul·lació, hi pot haver maltractament físic, control econòmic...».

Tot i això, també té certs elements que són característics de les parelles que formen part del col·lectiu LGTBIQA+ i per això s'ha de donar resposta des de serveis específics i formats per oferir l'atenció adequada.

Actualment, la violència intragènere està tipificada al Codi Penal com a violència domèstica, en què no hi ha discriminació per orientació sexual. Així doncs, legislativament parlant, la violència intragènere se situa dins del marc legal de la violència domèstica, però és important assenyalar els matisos i les causes que la provoquen. No podem caure en l'error de catalogar la violència sota el mateix prisma, ja que si ho fem podem invisibilitzar-ne les característiques pròpies i difícilment podrem intervenir i prevenir.

Per acabar, podem afirmar que tota violència es basa en una desigualtat de poder, però mentre la de gènere està provocada pel sexisme, la que s'ha denominat «intragènere» atén infinitat de variables, des de la diversitat funcional, al nivell econòmic, l'aïllament d'amistats i familiars, l'absència de xarxes de suport social, la procedència estrangera o la lgtbfòbia interioritzada.

Existeix, encara que no es vegi ni es coneguin les vies d'escapament per a aquestes víctimes. Per això és important destacar que SÍ que hi ha serveis i recursos a què pots acudir si vius una situació de violència en la relació amb una persona del mateix sexe. A Catalunya aquest servei és el Servei d’Atenció Integral per a persones LGTBIQA+.

Estàs veient:
Carme Sánchez Martín
Carme Sánchez Martín
Psicòloga clínica. Centre de Salut Mental d'Adults de Cornellà
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Sònia Juan Abarca
Sònia Juan Abarca
Educadora Social. Tècnica d'atenció social en el Centre d'Informació i Recursos per a les dones (CIRD) Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat