www.som360.org/es

Cap a la metròpoli 2030. Reptes emergents, coneixements innovadors. Anuari metropolità de Barcelona 2021

Publicació amb deu articles que analitzen els grans desafiaments de la metròpoli de Barcelona per als propers anys. S'hi aborden temàtiques relacionades amb la innovació, l'habitatge, l'exclusió residencial i el sensellarisme, la pobresa hídrica, la mobilitat. Reptes emergents, coneixements innovadors en clau de gènere, els recursos, l'energia i l'alimentació, la participació en la governança i la relació necessària entre el coneixement i l'elaboració de polítiques públiques.

Inclou el capítol «La dimensió metropolitana del sensellarisme: trajectòries de la població atesa als centres residencials de Barcelona», d'Albert Sales, i «La seguretat de les dones com a eix d'equitat en el transport públic metropolità: evidències per a l'abordatge de les violències sexuals», de Marta Murrià Sangenís i Gemma Solé Massó.

Jordi Martí Grau, Ricard Gomà, Rosa García-Hernández, Marc Figuls, Vittorio Galletto, Jordi Bosch Meda, Jofre López Oller (Observatorio Metropolitano de vivienda), Sergio Porcel, Fernando Antón-Alonso, Carles Donat, Albert Sales, Elena Domene, Mar Satorra
(2022)
Publicación: 2022
Última consulta: 2022