Pere Vergés Balasch

Psiquiatra. Coordinador del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de Lleida
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
SJD Terres de Lleida
Pere Vergés Balasch