www.som360.org/es

Pol

Persona afectada por el síndrome de Asperger y por TDAH
El Pol pateix síndrome d'Asperger i TDAH