Col·lectius vulnerables

Els invisibles: persones en risc d’exclusió social

Estem preparats per a la més que probable nova gran crisi dels propers anys?
Moderador/a
Salvador Maneu
Salvador Maneu Marcos
Director
Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona
Ponents
Salvador Busquets Vila
Salvador Busquets Vila
Director
Cáritas Diocesana de Barcelona
Sonia Fuertes
Sonia Fuertes Ledesma
Comissionada d'Acció Social
Ajuntament de Barcelona
Alba Corral
Alba Corral
Treballadora social del Programa Primer la Llar
Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona
Descripció

La situació actual de crisi sanitària també està comportant per als professionals de l’àmbit social un escenari d’incertesa i d’un cert col·lapse, alhora que de gran preocupació.

De nou, la crisi recau amb més força en les persones més vulnerables, moltes de les quals ja eren víctimes de crisis anteriors.

No tenir un habitatge adequat, no disposar d’uns ingressos mínims per cobrir les necessitats bàsiques, patir alguna malaltia, haver perdut la feina o veure reduïdes les hores laborals, pertànyer a una família monoparental o viure en solitud no desitjada són diverses situacions en què s’han trobat moltes persones.

Els serveis socials de l’administració pública i les organitzacions del tercer sector han reformulat la manera d’acompanyar les persones, han posat a disposició nous serveis, han augmentat els ajuts econòmics… per poder seguir donant respostes. Tot i això, la capacitat ha estat desbordada per la gran demanda durant els mesos del confinament i posteriors.

Durant els propers mesos haurem de poder donar respostes sòlides, estructurals i eficaces per combatre la pobresa i evitar que més persones caiguin en l’exclusió social. La nostra societat no es pot permetre «abandonar» les persones més vulnerables.

El sector social fa temps que reclama mesures i un pacte contra la pobresa per tal de combatre les altes taxes de pobresa severa i relativa del país. Aquestes mesures han d’atacar les causes estructurals, es necessiten unes polítiques públiques basades en drets humans i inversions conseqüents, a llarg termini, per revertir el dèficit que s’arrossega.

La situació actual d’incertesa ens ha de fer reflexionar sobre aquests i altres temes associats, amb un model d’acompanyament de les persones més eficient i amb les respostes que, tant l’administració pública com el tercer sector han de posar en pràctica si ens volem preparar millor davant la més que probable nova gran crisi social dels propers anys.

 

Enfoc

Es farà una anàlisi de la situació viscuda durant la pandèmia i de les respostes donades, a partir de la visió compartida de professionals del sector social que viuen en primera persona, des de les seves respectives organitzacions, la necessitat de fer front a una pandèmia i a una nova crisi social.

T'interessa si...

Ets professional del sector social o d’altres sectors (sanitari, laboral, educatiu). Aquesta trobada també s’adreça a la ciutadania en general.

Col·lectius
Sector social
Temes
COVID-19
Exclusió

Trobades digitals

jocanviotot
Solidaritat SJD presenta la segona edició de #JoHoCanvioTot, una sèrie documental de joves que han decidit parlar per canviar-ho tot.
Investigación salud mental
Últims estudis sobre l’impacte de la pandèmia en la salut mental de la ciutadania