Col·lectius vulnerables

Els invisibles: persones en risc d’exclusió social