Ètica i drets humans

Drets i salut mental: cap a la capacitat jurídica universal