www.som360.org/ca

Josep Pifarré Paredero

Director Corporatiu de Planificació Assistencial
  • Professor agregat de psiquiatria i bioètica a la Universitat de Lleida 
Josep Pifarré
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Província d'Espanya
Logotip de l'Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu - Província d'Espanya