Nova normalitat

COVID-19 i trastorns de la conducta alimentària

Impacte de la pandèmia en la població pediàtrica i adulta amb TCA
Moderador/a
Eduard Serrano Troncoso
Dr. Eduard Serrano Troncoso
Doctor en Psicologia. Coordinador de la Unitat de TCA (UTCA)
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Ponents
Montserrat Graell Berna
Dra. Montserrat Graell Berna
Psiquiatra. Doctora en Medicina. Cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia. Coordinadora de la UTCA.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
Fernando Fernández Aranda
Dr. Fernando Fernández Aranda
Doctor en Psicologia. Coordinador de la UTCA
Hospital Universitari de Bellvitge
Sara Bujalance Arguijo
Sara Bujalance Arguijo
Psicòloga especialitzada en TCA. Directora
Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB)
Descripció

Les accions de salut pública per limitar la propagació de la COVID-19 han consistit a aïllar els casos positius i els contactes propers i restringir la interacció social per tal de frenar la transmissió del virus. El confinament ha estat un factor d’estrès considerable per a una part de la població general i per a col·lectius específics, com ara el de les persones amb patologia mental prèvia. Concretament, el confinament s’ha considerat un possible factor precipitant del desenvolupament d’un TCA en la població vulnerable i, en el cas de persones amb patologia alimentària prèvia, un factor de risc de recaiguda o d’empitjorament de la simptomatologia alimentària. A més a més, durant l’estat d’alarma es va interrompre el tractament de moltes persones amb TCA o es va canviar per un tractament telemàtic, sobre l’eficàcia del qual no es disposa actualment de dades empíriques. Una altra conseqüència del confinament ha estat el retard dels nous casos a acudir al pediatra o al metge de família, cosa que ha comportat que es derivessin als centres especialitzats en un estadi més avançat de la malaltia.

Mitjançant aquesta trobada digital mirarem de donar resposta a les qüestions següents en relació amb les conseqüències de la pandèmia en la patologia alimentària: Quin abast ha tingut l’impacte de la pandèmia en la població amb TCA en el nostre entorn? Ha afectat de manera diferent les persones que pateixen anorèxia nerviosa de les que pateixen bulímia nerviosa, afartament compulsiu o obesitat? S’han observat diferències en l’expressió simptomàtica entre la població pediàtrica i l’adulta? Quina acceptació i eficàcia ha tingut l’atenció telemàtica entre les persones amb TCA? I entre els seus familiars? Com ha afectat la situació de pandèmia els familiars i cuidadors? Quin paper han tingut les associacions durant el confinament, la desescalada i l’inici de la «nova normalitat»?

 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d'Imatges Infermeres

Enfoc

Reflexionarem sobre la manera en què han viscut la pandèmia les persones que tenen un trastorn de la conducta alimentària i com els ha afectat el confinament. Abordarem noves estratègies de tractament des de la mirada de diversos professionals de la psiquiatria i la psicologia experts en aquest àmbit.

T'interessa si...

Ets una persona afectada per algun d’aquests trastorns o un familiar o algú de la xarxa d’ajuda. Ets professional assistencial, social o de l’àmbit educatiu.

Col·lectius
Adolescència
Professionals de la salut
Família
Sector social
Temes
Com viure amb…
Confinament
COVID-19
Debut
Detecció precoç
Diagnòstic
Pautes
Prevenció i salut
Sensibilització
Pèrdua de pes
Hospital de dia