Primera persona

Portada del cómic Conviviendo 19 días
David Ramírez Ros, autor de còmics. Ivan Gilbert, persona afectada per COVID-19.
assistencia personal
Cristina Arjona Gargallo, treballadora social i referent tutelar, i Cristina Mañas Comas, usuària. Fundació Germà Tomàs Canet
Núria Pérez, mare d'un nen amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)
Núria Pérez, mare d'un nen amb trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)