Primera persona

Francesc de Diego Fuertes
Testimoni

Francesc de Diego Fuertes

Artista gràfic
El Pol pateix síndrome d'Asperger i TDAH
Testimoni

Pol

Persona afectada per una síndrome d'Asperger i per TDAH
Portada del cómic Conviviendo 19 días
Testimoni

David Ramírez Ros

Autor de còmics

Ivan Gilbert

Administratiu. Centre d'Atenció Primària Drassanes
Institut Català de la Salut (ICS)
assistencia personal
Testimoni

Cristina Arjona Gargallo

Treballadora social. Referent tutelar.
Fundació Germà Tomàs Canet

Cristina Mañas Comas

Usuària
Fundació Germà Tomàs Canet